De ervaringen van InteraktContour

“De kennis en vaardigheden die medewerkers opdoen via de scholingen zorgen ervoor dat zij zelfverzekerder en competenter zijn in hun werk.” 

InteraktContour is een toonaangevende zorgorganisatie, gespecialiseerd in de zorg voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Dit zijn mensen die problemen ervaren na hersenletsel dat is ontstaan door bijvoorbeeld een beroerte, ongeluk of ziekte. Hun leven en dat van hun naasten verandert. Toch is er altijd íets mogelijk en daar richt InteraktContour zich op. Met 89 locaties in Midden- en Oost Nederland biedt InteraktContour een breed scala aan zorgdiensten, variërend van begeleiding thuis- en groep, behandeling en wonen met zorg.

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) heeft veel gezichten. Werken met mensen met NAH is maatwerk. Door de jaren heen heeft deze organisatie zich ontwikkeld tot een expert op het gebied van niet-aangeboren hersenletsel. Waaronder ook de meer complexe zorg aan cliënten die als gevolg van hun hersenletsel extremer gedrag vertonen. Expertise in deze zorgcategorie is van cruciaal belang om cliënten de juiste ondersteuning en begeleiding te bieden.

Stefan Bos, HR-adviseur leren en ontwikkelen bij InteraktContour, heeft de overstap gemaakt van het bankwezen naar de zorg. Hij heeft zich sindsdien ingezet om samen met anderen het praktijkleren binnen de organisatie te verbeteren en een nieuwe leer- en beleidsvisie uit te rollen. Stefan is mede verantwoordelijk voor en betrokken bij projecten zoals het beleid rondom bevoegd- en bekwaamheid en het herzien van de leerorganisatie van InteraktContour. “Binnen InteraktContour wordt veel nadruk gelegd op praktijkleren, waarbij medewerkers direct op de werkvloer worden opgeleid en begeleid,” vertelt Stefan Bos. “Sinds ik gestart ben bij InteraktContour heb ik onder andere meegewerkt aan een nieuw beleidsplan geschreven voor praktijkleren. Dit zijn we aan het uitrollen.”

Het plan is erop gericht om medewerkers beter voor te bereiden op hun dagelijkse taken en hen te voorzien van de nodige vaardigheden en kennis.” Stefan Bos vertelt verder: “Een ander belangrijk aspect is het beleid rondom bevoegd- en bekwaamheid. Dit nieuwe beleidsstuk heeft gevolgen voor leren en ontwikkelen binnen de organisatie en zorgt ervoor dat medewerkers altijd over de juiste kwalificaties en kennis beschikken om hun werk uit te voeren. Dit omvat ook specifieke scholingen zoals epilepsie-onderwijs voor medewerkers die dagelijks in contact komen met cliënten die epilepsie hebben.” 

De samenwerking met Leerhuis Epilepsie

Een lange en waardevolle samenwerking van InteraktContour is die met Leerhuis Epilepsie; voor het opleiden van zorgprofessionals in het omgaan met epilepsie bij cliënten. Stefan vertelt: “Deze samenwerking is van groot belang voor de organisatie, mede omdat Leerhuis Epilepsie diepgaande kennis en expertise biedt vanuit de expertisecentra Kempenhaeghe en SEIN. Dit is essentieel voor de kwaliteit van de zorg die InteraktContour aan haar cliënten biedt. De samenwerking met Leerhuis Epilepsie benadrukt het belang dat InteraktContour hecht aan gespecialiseerde scholing en continue professionele ontwikkeling. Dit omvat onder meer het herkennen van verschillende soorten epileptische aanvallen, het toepassen van de juiste interventietechnieken en gedegen risico-afweging. De kennis en vaardigheden die medewerkers opdoen via de scholingen van Leerhuis Epilepsie zorgen ervoor dat zij zelfverzekerder en competenter zijn in hun werk, wat direct bijdraagt aan de veiligheid en het welzijn van de cliënten,” legt Stefan Bos uit.

“De focus op leren en ontwikkelen binnen de organisatie is gericht op het verbeteren van de zorgkwaliteit en het verhogen van de tevredenheid.”

InteraktContour ziet zichzelf als een lerende organisatie, waarin medewerkers voortdurend worden gestimuleerd
om zich te ontwikkelen en nieuwe kennis op te doen. Dit wordt ondersteund door een cultuur van openheid en samenwerking, waarbij medewerkers worden aangemoedigd om vragen te stellen en zich verder te ontwikkelen. “De focus op leren en ontwikkelen binnen de organisatie is gericht op het verbeteren van de zorgkwaliteit en het verhogen van de tevredenheid van zowel medewerkers als cliënten,” legt Stefan Bos uit. “Door te investeren in
de opleiding en ontwikkeling van haar medewerkers, zorgt InteraktContour ervoor dat zij altijd klaar zijn om de uitdagingen van de zorgsector aan te gaan en de best mogelijke zorg te bieden.”

De toekomst van leren in de zorg

Met een blik op de komende jaren geeft Stefan Bos zijn visie: “De toekomst van leren en ontwikkelen binnen zorginstellingen zoals InteraktContour zal waarschijnlijk steeds meer gericht zijn op het leren op de werkplek. Door de toenemende druk op de zorg en het tekort aan zorgpersoneel wordt het steeds belangrijker om efficiënt en doelgericht te leren. Dit betekent dat langdurige opleidingssessies plaats zullen maken voor kortere, praktijkgerichte leermodules die direct toepasbaar zijn in de dagelijkse zorgpraktijk. Het is fijn dat Leerhuis Epilepsie met ons meedenkt en dat de scholingen zeer gericht zijn op wat er in de praktijk nodig is rondom kennis en vaardigheden van epilepsiezorg. De samenwerking met organisaties zoals Leerhuis Epilepsie zal in de toekomst blijven groeien, omdat de behoefte aan gespecialiseerde kennis en vaardigheden in de zorg toeneemt,” vertelt Bos. “InteraktContour zal blijven investeren in dergelijke samenwerkingen om ervoor te zorgen dat haar medewerkers altijd up-to-date zijn met de nieuwste inzichten en technieken.”

Voortdurende innovatie

InteraktContour blijft zich inzetten voor de zorg en ondersteuning van mensen met niet-aangeboren hersenletsel, met een sterke focus op leren en ontwikkelen binnen de organisatie. Door voortdurende innovatie en samenwerking met gespecialiseerde partners zoals Leerhuis Epilepsie, zorgt de organisatie ervoor dat haar medewerkers altijd over de nodige kennis en vaardigheden beschikken om de best mogelijke zorg te bieden. De toekomst van leren in de zorg zal steeds meer gericht zijn op de werkplek, waarbij maatwerk en praktische toepassing centraal staan. InteraktContour is klaar om deze uitdagingen aan te gaan en blijft zich ontwikkelen om haar cliënten de beste zorg te bieden.

Lees ook..

Als begeleider omgaan met de risico’s van epilepsie

Als begeleider omgaan met de risico's van epilepsie: wanneer doe je het goed? Als begeleider van mensen met epilepsie wil je natuurlijk zo goed mogelijk zorg verlenen. De cliënt beschermen en veiligheid bieden. Zonder risico’s en gevaren. Maar tegelijkertijd wil je...

De ervaringen van Maeykehiem met Leerhuis Epilepsie

"Je hebt echt een expert, de trainer, die heel veel ervaring heeft met epilepsie, begeleiding en zorg."  Maeykehiem is een zorginstelling in Friesland en biedt wonen, dagbesteding, begeleiding en gespecialiseerde zorg aan cliënten met intensieve zorgvragen. Deze zorg...

Webinar Aanvalsdetectie

29 november | 19.30 - 20.30 uur Webinar Aanvalsdetectie Leerhuis Epilepsie, initiatief van Kempenhaeghe en SEIN, heeft als doel om de zorg voor mensen met epilepsie in Nederland te verbeteren. Door kennis te delen met andere zorgprofessionals willen we ervoor zorgen...

Kennismaken met Céline van Aalst

Ze voelt zich er als een vis in het water. Céline van Aalst is sinds januari coördinator Leerhuis Epilepsie. “Mijn wens was om meer diepgang te vinden in mijn werk. Bij Leerhuis Epilepsie kan ik mijn kennis en mijn commerciële- en leiderschapsvaardigheden goed...

Heb je een vraag?

040 – 227 96 17