De ervaringen van Maeykehiem met Leerhuis Epilepsie

“Je hebt echt een expert, de trainer, die heel veel ervaring heeft met epilepsie, begeleiding en zorg.” 

Maeykehiem is een zorginstelling in Friesland en biedt wonen, dagbesteding, begeleiding en gespecialiseerde zorg aan cliënten met intensieve zorgvragen. Deze zorg
wordt geboden aan kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke of meervoudige beperking. Maeykehiem heeft drie locaties in het zuidwesten van Friesland; kamers en appartementen voor cliënten met een verstandelijke of meervoudige beperking die zo zelfstandig mogelijk willen wonen en groepswoningen met intensieve zorg.

Hiltsje van Bruggen is 28 jaar werkzaam als verpleegkundige en adviseur Leren en Ontwikkelen bij Maeykehiem. Ze verbindt haar passie, werken als verpleegkundige in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, met haar interesse voor het leren en ontwikkelen binnen Maeykehiem. Céline van Aalst, coördinator Leerhuis Epilepsie ging met haar in gesprek over de ervaringen van Maeykehiem met Leerhuis Epilepsie. 

Hoe verloopt de samenwerking?

“De samenwerking begon ongeveer 10 jaar geleden in Zwolle bij SEIN, waarbij epilepsie scholingen vanuit SEIN werden gegeven,” vertelt Hiltsje. Veel medewerkers van de woongroepen en nachtdienst volgden deze scholingen. Zo is het contact met Leerhuis Epilepsie ontstaan en is Maeykehiem begonnen met het volgen van de basisscholingen van Leerhuis Epilepsie.”

“Er ontstond toen een behoefte aan een cyclus van epilepsie scholingen. Twintig procent van de cliënten bij Maeykehiem heeft complexe epilepsie en daarnaast zijn er veel andere cliënten met minder complexe epilepsie die wel veel begeleiding nodig hebben om de epilepsie onder controle te houden. Het aantal cliënten met epilepsie is zo groot en dat vraagt veel van de begeleiders. Een cyclus in epilepsie scholingen werd belangrijk om te zorgen dat medewerkers bekwaam bleven. Gaandeweg is dit steeds meer doorontwikkeld,” vertelt Hiltsje van Bruggen. 

“Zo zijn er inmiddels voor iedere cliënt met epilepsie een noodrichtlijn opgesteld, zodat begeleiders altijd weten hoe te handelen en welke coupeermedicatie toe te doenen en wanneer ze moeten opschalen. Begeleiders leren te observeren, signaleren en aanvallen zorgvuldig te beschrijven, ook leren ze welke uitlokkende factoren er zijn. Dit zorgt ervoor dat er soms interventies worden toegepast waarmee aanvallen voorkomen kunnen worden of betere epilepsie zorg verleend wordt. Naast de noodrichtlijnen is er van alle cliënten ook een SUDEP risico inventarisatie opgesteld. De begeleiders zijn blij met alle hulp van Leerhuis Epilepsie hierin, het biedt veel duidelijkheid en houvast.” 

Waar heeft Leerhuis Epilepsie aan bijgedragen?

“Het is zo fijn dat Leerhuis Epilepsie op de hoogte is van hoe de zorg bij Maeykehiem eruit ziet. Het geleerde van de scholingen kan heel mooi toegepast worden in het werk. Het observeren, handelen en rapporteren van epilepsie versterkt de contacten met de behandelaren ook. De observaties zijn heel helder en dit zorgt weer voor duidelijke verhalen naar de behandelaren. De best mogelijke behandelingen worden toegepast en de leercyclus van Leerhuis Epilepsie draagt hieraan bij. De kwaliteit van epilepsie zorg is mede door de inzet van deze interventies goed en wordt door de leercyclus steeds geborgd.”

Hoe ziet de cyclus van epilepsie scholingen eruit bij Maeykehiem?

“Vanuit onboarding krijgen alle nieuwe medewerkers de basisscholing epilepsie van Leerhuis Epilepsie aangeboden,” legt Hiltsje uit. “De basiskennis, basisaspecten en houding moeten goed zijn. Eens per twee jaar wordt steeds de basis versterkt met vervolgscholingen. Daarnaast worden er op aanvraag diverse verdiepende scholingen van Leerhuis Epilepsie aangeboden. Tussendoor volgen de medewerkers ook de e-learnings als opfrisser. Deze vorm van blended learning spreekt de medewerkers erg aan.”

Wat spreekt je zo aan in de scholingen van Leerhuis Epilepsie?

“Er zijn veel praktijkvoorbeelden in de scholingen, er is veel afwisseling, duidelijkheid, de lesstof wordt interactief aangeboden en het videomateriaal biedt een goede ondersteuning,” vertelt Van Bruggen. “Je hebt echt een expert, de trainer, die heel veel ervaring heeft met epilepsie begeleiding en zorg. De interactie tussen trainer en collega’s onderling, is plezierig en heel waardevol. Het versterkt echt de begeleiding. De trainers hebben een heel brede ervaring met epilepsie en daar hebben onze medewerkers veel aan. Het is prettig dat er maatwerk mogelijk is en samen gekeken wordt waar behoefte aan is. Daarnaast is het fijn dat we altijd een helder overzicht van presentatie en evaluatie krijgen van de medewerkers.”

“De ervaringen uit de eigen organisatie zitten in de Teamscholing Epilepsie. Het was erg prettig dat hierin maatwerk is geboden.”

Wat zou je kunnen meegeven en aanraden aan andere zorginstellingen als het gaat om keuzes voor epilepsie scholingen?

“Maak een cyclisch proces zodat je de goede zorg kunt borgen. Soms vraagt de cliënten populatie ook nieuwe interventies. Leerhuis Epilepsie biedt een breed aanbod aan epilepsie scholingen. Leer te kijken wat het gedrag van cliënten vraagt en wat de epilepsie vraagt van de begeleiders. Zie het in het grote geheel. Waar komt het gedrag van de cliënt uit voort? Vanuit goed georganiseerde zorg met elkaar in verbinding zijn is belangrijk.”

Hoe ziet volgens jou de toekomst van leren en ontwikkelen binnen VG instellingen eruit? Waar zal het meest behoefte aan zijn?

“Het combineren van verschillende soorten van leren maakt het sterk. E-learnings in combinatie met toepassen in klassikale scholingen. Verbinding maken met wat er is vastgelegd in de organisatie,” vult Hiltsje van Bruggen enthousiast in. “Voorbereiding naar bezoek van artsen is ook heel waardevol. Familie gaat ook vaak mee naar arts bezoeken waar begeleiders bij zijn, begeleiders leren om goede omschrijvingen van epilepsie te geven aan artsen. Dit is heel waardevol. Voor de familie is dit ook heel verhelderend. Uiteindelijk staat de cliënt op één. Epilepsie zorg wordt goed besproken met familie en cliënten zelf. Soms neem je weloverwogen risico’s om eigen regie ook heel belangrijk te vinden. Dit wordt goed besproken met de cliënt, verwant in samenspraak met orthopedagoog en in het zorgplan van de cliënt en daar helpt Leerhuis Epilepsie ook aan mee. Een intensief samenspel tussen begeleiders, behandelaren, cliënten en familie is belangrijk.”

Zijn er nog andere zaken die je graag wilt delen?

“Dit jaar zijn de teamscholingen gelanceerd. Het inbrengen van casuïstiek, met eigen praktijk beeldmateriaal, dit is allemaal toegepast in de teamscholingen. De ervaringen uit eigen organisatie zitten in de teamscholingen. Het was erg prettig dat hierin maatwerk is geboden en dat Leerhuis Epilepsie steeds samen met ons bekijkt waar de behoeftes liggen.”

Lees ook..

Als begeleider omgaan met de risico’s van epilepsie

Als begeleider omgaan met de risico's van epilepsie: wanneer doe je het goed? Als begeleider van mensen met epilepsie wil je natuurlijk zo goed mogelijk zorg verlenen. De cliënt beschermen en veiligheid bieden. Zonder risico’s en gevaren. Maar tegelijkertijd wil je...

Webinar Aanvalsdetectie

29 november | 19.30 - 20.30 uur Webinar Aanvalsdetectie Leerhuis Epilepsie, initiatief van Kempenhaeghe en SEIN, heeft als doel om de zorg voor mensen met epilepsie in Nederland te verbeteren. Door kennis te delen met andere zorgprofessionals willen we ervoor zorgen...

Kennismaken met Céline van Aalst

Ze voelt zich er als een vis in het water. Céline van Aalst is sinds januari coördinator Leerhuis Epilepsie. “Mijn wens was om meer diepgang te vinden in mijn werk. Bij Leerhuis Epilepsie kan ik mijn kennis en mijn commerciële- en leiderschapsvaardigheden goed...

Leerhuis Epilepsie CRKBO-geregistreerd

Deze maand bestaat Leerhuis Epilepsie 5 jaar en in die jaren zijn er grote ontwikkelingen binnen de organisatie geweest, met als kers op de taart de CRKBO-registratie op 21 april 2023. In het CRKBO-register staan instellingen ingeschreven die voldoen aan de...

Heb je een vraag?

040 – 227 96 17