Wat kan wèl met epilepsie

’Ik wil uitgaan van alles wat er wèl kan met epilepsie’

“Wat heb je liever: dat een cliënt in de boom klimt en zijn been breekt of dat een cliënt een gebroken hart heeft omdat hij nooit in een boom mocht klimmen? Met deze quote begin ik veel van mijn scholingen”, vertelt Patrick Agterberg; één van de trainers van Leerhuis Epilepsie. “Ik zie dat zorgmedewerkers vaak uitgaan van wat er allemaal niet kan als een cliënt epilepsie heeft, terwijl ik juist wil kijken naar wat er wèl kan. Maar dit kan pas als diezelfde zorgmedewerkers goed weten wat epilepsie inhoudt, hoe te handelen. Daar zorgt de scholing van Leerhuis Epilepsie voor.”

Gedreven

Patrick werkt sinds zes jaar als verpleegkundige bij SEIN. Wat opvalt is zijn gedrevenheid als het gaat om het overbrengen van kennis over epilepsie. “Er kan zoveel gebeuren in de hersenen bij epilepsie en gevolgen voor cliënten kunnen groot zijn. Ik vind het daarom zo belangrijk dat kennis over epilepsie vergroot wordt. De scholing start ik altijd met een voorstelrondje. Op dat moment merk ik vaak al dat deelnemers nog maar weinig weten over epilepsie. Terwijl een groot aantal cliënten in de VG een vorm van epilepsie heeft. Het overbrengen van mijn kennis geeft me energie; het moet gewoon gebeuren.”

Meer dan een protocol

“In de scholing merk ik dat zorgmedewerkers bij een epileptische aanval weten dat ze naar een protocol moeten grijpen, maar daarna houdt de kennis vaak op. Epilepsie ‘leeft’ alleen op de achtergrond, medewerkers zijn gericht op hoe een cliënt in zijn vel zit en welke activiteiten die dag gepland staan. Het is mooi dat we met de scholing van Leerhuis Epilepsie zorgmedewerkers meer kunnen leren.”

Altijd op maat

“Eigenlijk is iedere scholing een scholing op maat”, vertelt Patrick. “Bij de voorstelronde peil ik het kennisniveau van de deelnemers, meestal zo’n 12 tot 14 personen. Ik vraag hen naar ervaringen met epileptische aanvallen en gebruik deze praktijksituaties meteen in de scholing. Ik start echter altijd met een stukje theorie. Hierin vertel ik wat meer over verschillende type aanvallen. Hoe herken je ze en wat moet je vervolgens doen? Maar ook: wat zijn de gevolgen van epilepsie op het dagelijks leven en functioneren van iemand?”

Ervaring

Voordat Leerhuis Epilepsie werd opgericht gaf Patrick al trainingen aan zorgmedewerkers. “Ik deelde mijn kennis en ervaring intern, maar ook extern: op zorgboerderijen en organisaties die vakanties organiseren voor mensen met een beperking. Ik kwam eigenlijk ‘overal’, behalve bij VG-zorginstellingen. Toen de coördinator van Leerhuis Epilepsie, Aukje van den Oord, mij vroeg om juist daar trainingen te gaan geven was ik eigenlijk meteen enthousiast. Ik ben enorm gedreven om de kennis die er in mijn geval bij SEIN, maar ook bij Kempenhaeghe, aanwezig is over te dragen aan andere zorgprofessionals. Ik zie die gedrevenheid ook bij de andere medewerkers en trainers van Leerhuis Epilepsie. We geloven erg in wat we doen en in ons aanbod.”

Collega’s onderling

Wat deelnemers volgens mij waarderen aan de scholing die ik geef, is het feit dat ik in principe ‘gewoon’ een collega van hen ben. Ik ben ook een verpleegkundige die op de groep staat en met cliënten werkt. Echter, doordat ik dagelijks werk met mensen met epilepsie weet ik net iets meer en die kennis deel ik graag. Deze manier van interactie werkt goed tijdens de trainingen. Soms krijg ik hele specifieke vragen waar ik het antwoord ook niet altijd op weet. Maar ik heb goed contact met een neuroloog van SEIN, stuur een appje en krijg soms binnen de scholing nog antwoord. Zodoende kan ik toch ingaan op de specifieke behoefte van deelnemers.”

De samenstelling van de groep is tijdens scholingen divers. “Soms is het een groep collega’s die deelneemt, medewerkers van een dagbesteding of AVG’ers. Soms kennen de deelnemers elkaar goed, soms bijna niet. Het is aan mij om daar snel op te anticiperen en de scholing hier op aan te passen.

Goede basis

Tijdens de basisscholing komt – het woord zegt het al – de basis rondom ‘hoe te handelen bij epilepsie’ aan bod. Je leert wat epilepsie precies is, hoe je een aanval herkent en beschrijft. Ook leer je meer begrip te hebben voor mensen met epilepsie. Die basiskennis zit er zo goed in bij alle trainers. Dat delen we moeiteloos en is bijna een tweede natuur. Dat maakt ons aanbod ook zo sterk. We zijn volop in ontwikkeling en de nieuwe cursussen die we vanaf 2020 aanbieden zijn een hele mooie aanvulling op onderdelen die tijdens de basiscursus al worden aangestipt.”

 

Patrick Agterberg is verpleegkundige bij SEIN en daarnaast sinds 2018 trainer bij Leerhuis Epilepsie.

Lees ook..

Als begeleider omgaan met de risico’s van epilepsie

Als begeleider omgaan met de risico's van epilepsie: wanneer doe je het goed? Als begeleider van mensen met epilepsie wil je natuurlijk zo goed mogelijk zorg verlenen. De cliënt beschermen en veiligheid bieden. Zonder risico’s en gevaren. Maar tegelijkertijd wil je...

De ervaringen van Maeykehiem met Leerhuis Epilepsie

"Je hebt echt een expert, de trainer, die heel veel ervaring heeft met epilepsie, begeleiding en zorg."  Maeykehiem is een zorginstelling in Friesland en biedt wonen, dagbesteding, begeleiding en gespecialiseerde zorg aan cliënten met intensieve zorgvragen. Deze zorg...

Webinar Aanvalsdetectie

29 november | 19.30 - 20.30 uur Webinar Aanvalsdetectie Leerhuis Epilepsie, initiatief van Kempenhaeghe en SEIN, heeft als doel om de zorg voor mensen met epilepsie in Nederland te verbeteren. Door kennis te delen met andere zorgprofessionals willen we ervoor zorgen...

Kennismaken met Céline van Aalst

Ze voelt zich er als een vis in het water. Céline van Aalst is sinds januari coördinator Leerhuis Epilepsie. “Mijn wens was om meer diepgang te vinden in mijn werk. Bij Leerhuis Epilepsie kan ik mijn kennis en mijn commerciële- en leiderschapsvaardigheden goed...

Heb je een vraag?

040 – 227 96 17