SEIN

SEIN is het expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde. Bij SEIN staan ongeveer 1400 medewerkers iedere dag klaar om de zorg te bieden die mensen met epilepsie nodig hebben. Daarmee willen ze mensen met epilepsie helpen om zo goed mogelijk met epilepsie en slaapstoornissen te leren leven. Zodat zij zo goed als mogelijk kunnen meedoen in het dagelijks leven. De missie van SEIN is helder: het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met epilepsie en slaapstoornissen. Ze stellen al hun kennis en kunde in het werk om dit te bereiken. 

SEIN staat samen met Kempenhaeghe aan de wieg van Leerhuis Epilepsie. Een plek vanwaaruit alle kennis van deze twee organisaties gebundeld wordt en wordt doorontwikkeld in effectieve, praktische trainingen voor zorgprofessionals. Zodat zij meer vertrouwen krijgen in hun kennis en kunde bij de zorg voor cliënten met epilepsie.