Scholingen

Vervolgscholing epilepsie
3 uur
min. 6 max. 16

Vervolgscholing epilepsie

Als vervolg op de basisscholing bieden wij graag onze nieuw ontwikkelde vervolgscholing aan. Deze biedt herhaling én verdieping door middel van een e-learning over risicoafweging in combinatie met een klassikale scholing. Kennis wordt opgefrist met diepgang over een aantal aan epilepsie gerelateerde onderwerpen.

Basisscholing epilepsie op locatie
3 uur
min. 6 max. 16

Basisscholing epilepsie op locatie

‘Een cliënt krijgt een epileptische aanval. Wat gebeurt er in zijn brein en wat moet ik doen?’ In de basisscholing epilepsie brengen we medewerkers kennis bij over epilepsie met behulp van creatieve werkvormen en actueel beeldmateriaal. Deelnemers leren observeren en vervolgens wordt de vertaalslag gemaakt naar ervaringen uit de eigen beroepspraktijk. Eerste hulp bij aanvallen is een belangrijk onderdeel van deze scholing.

Teamscholing Epilepsie
2,5 uur
min. 6 max 12

Teamscholing Epilepsie

Dit is een vervolg op de Vervolgscholing Epilepsie. Tijdens de Teamscholing Epilepsie gaat men dieper in op casuïstiek van het team en vindt er intervisie plaats. Deze scholing is ontwikkeld vanuit de behoefte van de klanten van Leerhuis Epilepsie om extra inzichten en hulp te krijgen bij zelf ingebrachte casuïstiek vanuit een team.

E-learning basis epilepsie
1 uur
1 - onbeperkt

E-learning basis epilepsie

De e-learning basis epilepsie besteedt onder andere aandacht aan onderwerpen als vormen, oorzaken en gevolgen van epilepsie en de manier waarop je daarmee om kunt en moet gaan. De e-learning is laagdrempelig en zeer toegankelijk van aard.

Scholing omgaan met PNEA
2 uur
min. 6 max. 16

Scholing omgaan met PNEA

Cliënten kunnen aanvallen hebben die sterk op epileptische aanvallen lijken, maar dat niet zijn. Zogenaamde psychogene niet-epileptische aanvallen: PNEA. Het is belangrijk om het verschil te herkennen en te weten hoe je hiermee om moet gaan.

Scholing Epilepsie & Autisme
2,5 uur
min. 6 max. 15

Scholing Epilepsie & Autisme

Hoe voelt het nu als je naast een verstandelijke beperking ook autisme én epilepsie hebt? Wat betekent dat voor de begeleiding en zorg voor deze cliënten? Tijdens deze scholing leer je wat het nu betekent als je deze combinatie hebt.

Basisscholing epilepsie: Open inschrijving
3 uur
min. 6 max. 16

Basisscholing epilepsie: Open inschrijving

Op 26 september 2024 verzorgen wij de basisscholing Epilepsie open inschrijving. Deze scholing is gericht op professionals in de verstandelijke gehandicaptenzorg, (loondienst en ZZP-ers).

Tijdens deze scholing leren we je handelingsbekwaam te worden als een cliënt een epileptische aanval krijgt. Eerste hulp bij aanvallen is een belangrijk onderdeel van deze scholing.

Scholing aanvalsobservatie en noodmedicatie bij epilepsie
2,5 uur
min. 4 en max. 8

Scholing aanvalsobservatie en noodmedicatie bij epilepsie

Wanneer geef je precies noodmedicatie? Is de epileptische aanval nog gaande of zit een cliënt in de postictale fase? Het is belangrijk om een goede inschatting te kunnen maken of noodmedicatie nodig is.

Basisscholing epilepsie op locatie
1 uur
1 - onbeperkt

E-learning risico-afweging

In deze e-learning risico-afweging leer je meer over epilepsie, de daarbij voorkomende risico’s en de richtlijn die jou als professional kan ondersteunen bij het maken van een gezamenlijke en weloverwogen risico-afweging.