Scholing aanvalsobservatie en noodmedicatie bij epilepsie

Leerhuis Epilepsie klassikale training
‘Wanneer geef je precies noodmedicatie? Is de epileptische aanval nog gaande of zit een cliënt in de postictale fase? Wat zijn de risico’s ervan en hoe zit het met nazorg?’ Het toedienen van noodmedicatie is geen eenvoudige taak. Het is belangrijk om epileptische aanvallen bij cliënten eerst goed te kunnen observeren om een juiste inschatting te maken of en wanneer noodmedicatie gegeven moet worden. En om dat vervolgens op de juiste manier volgens protocol te doen. De scholing ‘Aanvalsobservatie en noodmedicatie bij epilepsie’ gaat hier op in.

In aanvulling op de basisscholing epilepsie gaan we tijdens deze scholing dieper in op de aanvalsobservatie. Deelnemers leren observeren en vervolgens wordt de vertaalslag gemaakt naar ervaringen uit de eigen beroepspraktijk. We behandelen de verschillende fases van een epileptische aanval en de handelingen die hierbij horen. Vervolgens wordt de koppeling gemaakt naar het toedienen van noodmedicatie. Ook bespreken we de risico’s van noodmedicatie en de bijbehorende nazorg. We gaan hierbij uit van instellings- en persoonsgebonden protocollen en coupeerbeleid.

De medewerkers voelen zich na de scholing handelingsbekwaam als het gaat om het herkennen van een epileptische aanval. Ze zijn zich bewust van aspecten die kunnen samenhangen met epilepsie, kunnen preventief handelen en risico’s afwegen, ze hebben vaardigheden om adequaat te reageren op epileptische aanvallen en bieden de juiste zorg als het gaat om het toedienen van wel of geen noodmedicatie.

Interactieve scholing

De scholing ‘Aanvalsobservatie en noodmedicatie bij epilepsie’ kent een interactief karakter. Onze ervaren trainer deelt informatie over aanvalsherkenning en noodmedicatie, maar gaat vooral ook het gesprek aan met de deelnemers. Dit aan de hand van casussen die ingebracht worden door de trainer en door deelnemers zelf. Hoe herken je het juiste moment van toedienen van noodmedicatie? Wat zijn aandachtspunten bij het toedienen? Ook wordt er geoefend met het toedienen van noodmedicatie.

Deze scholing is ontwikkeld voor medewerkers die de (gecombineerde) basisscholing epilepsie hebben afgerond en die bevoegd zijn in het toedienen van (nood)medicatie. Voor hen bieden wij graag deze ontwikkelde vervolgscholing aan. De vervolgscholing biedt herhaling én verdieping door middel van een e-learning over aanvalsobservatie en noodmedicatie in combinatie met een klassikale scholing. Opgedane kennis over epilepsie wordt opgefrist, waarna over een aantal aan epilepsie gerelateerde onderwerpen de diepgang wordt opgezocht.

Na afloop van de scholing ontvang je een certificaat.

Voor wie:
MBO en HBO zorgprofessionals in de verstandelijk gehandicaptenzorg

Duur
2,5 uur
Duur digitale module
n.v.t.

Duur zelfstudie
Geen

Vooropleidingseisen

Basisscholing epilepsie

Scholingsvorm
Klassikaal
Groepsgrootte
min. 4 en max. 8
Brochure aanvragen

Kennisartikelen

Als begeleider omgaan met de risico’s van epilepsie

Als begeleider omgaan met de risico's van epilepsie: wanneer doe je het goed? Als begeleider van mensen met epilepsie wil je natuurlijk zo goed mogelijk zorg verlenen. De cliënt beschermen en veiligheid bieden. Zonder risico’s en gevaren. Maar tegelijkertijd wil je...

De ervaringen van Maeykehiem met Leerhuis Epilepsie

"Je hebt echt een expert, de trainer, die heel veel ervaring heeft met epilepsie, begeleiding en zorg."  Maeykehiem is een zorginstelling in Friesland en biedt wonen, dagbesteding, begeleiding en gespecialiseerde zorg aan cliënten met intensieve zorgvragen. Deze zorg...

Webinar Aanvalsdetectie

29 november | 19.30 - 20.30 uur Webinar Aanvalsdetectie Leerhuis Epilepsie, initiatief van Kempenhaeghe en SEIN, heeft als doel om de zorg voor mensen met epilepsie in Nederland te verbeteren. Door kennis te delen met andere zorgprofessionals willen we ervoor zorgen...

Kennismaken met Céline van Aalst

Ze voelt zich er als een vis in het water. Céline van Aalst is sinds januari coördinator Leerhuis Epilepsie. “Mijn wens was om meer diepgang te vinden in mijn werk. Bij Leerhuis Epilepsie kan ik mijn kennis en mijn commerciële- en leiderschapsvaardigheden goed...

Heb je vragen over deze scholing?

040 – 227 96 17

Maatwerk

Mocht er gezocht worden naar een organisatiebreed scholingstraject op het gebied van epilepsie dan gaan we graag met je om tafel. We bespreken wat er nodig is en voor welke medewerkers er scholing gezocht wordt. Daarnaast zorgen we voor een eventuele Lti koppeling naar je eigen leermanagementsysteem (LMS). Dat betekent dat onze e-learnings zichtbaar worden voor de door jou geselecteerde medewerkers. Opstart en afronding worden automatisch geregistreerd. Jullie kunnen onbeperkt gebruik maken van ons materiaal en krijgen maandelijks een factuur van ons voor het aantal opgestarte e-learnings en trainingen.

Wat zijn de leerdoelen van de scholing aanvalsobservatie en noodmedicatie bij epilepsie?

Tijdens deze scholing leren medewerkers observeren conform de nieuwe aanvalsclassificatie en vervolgens wordt de vertaalslag gemaakt naar ervaringen uit de eigen beroepspraktijk. We behandelen de verschillende fases van een epileptische aanval en de handelingen die hierbij horen. Vervolgens wordt de koppeling gemaakt naar het toedienen van noodmedicatie. Ook bespreken we de risico’s van noodmedicatie en de bijbehorende nazorg. We gaan hierbij uit van instellings- en persoonsgebonden protocollen en coupeerbeleid.

Hoofddoel:
De medewerker is in staat om op het juiste moment, op de juiste wijze noodmedicatie toe te dienen.

Na afloop va de scholing kan de cursist:

Aanvalsobservatie:
– een epileptische aanval bij de cliënt herkennen;
– tijdens een epileptische aanval observeren;
– het juiste moment van toedienen van noodmedicatie herkennen;
– de cliënt na toedienen noodmedicatie aan de hand van de vitale functies observeren.

Noodmedicatie toedienen:
– noodmedicatie toedienen rekening houdend met de aandachtspunten;
– de werking van verschillende vormen van noodmedicatie benoemen;
– observeren en handelen op de mogelijke bijwerkingen van de noodmedicatie;
– verschillende toedieningsvormen van de verschillende noodmedicatie toepassen.

Hoe werkt een scholingsaanvraag?

Vooraf aan de scholing nemen we contact op om jullie wensen en behoeften te inventariseren. Op basis daarvan bieden we onze scholing zoveel mogelijk op maat aan. Er is op aanvraag een leerdoelenkaart beschikbaar van iedere scholing, waarop te lezen is welke leerdoelen medewerkers met onze scholingen / workshops kunnen bereiken.

Kun je alleen het online gedeelte afnemen?

We hebben trainingen die alleen online zijn af te nemen. Kijk hiervoor bij online scholingen.

Wat zijn de kosten van deze scholing?

De kosten van deze scholing zijn afhankelijk van het aantal deelnemers. Neem hiervoor contact met ons op. Alle prijzen zijn incl. studiemateriaal.

Ontvang je een certificaat?

Na elke scholing, klassikaal of bij de e-learnings ontvang je een certificaat.

Meer informatie aanvragen