Scholing aanvalsobservatie en noodmedicatie bij epilepsie

Leerhuis Epilepsie klassikale training
‘Wanneer geef je precies noodmedicatie? Is de epileptische aanval nog gaande of zit een cliënt in de postictale fase? Wat zijn de risico’s ervan en hoe zit het met nazorg?’ Het toedienen van noodmedicatie is geen eenvoudige taak. Het is belangrijk om epileptische aanvallen bij cliënten eerst goed te kunnen observeren om een juiste inschatting te maken of en wanneer noodmedicatie gegeven moet worden. En om dat vervolgens op de juiste manier volgens protocol te doen. De scholing ‘Aanvalsobservatie en noodmedicatie bij epilepsie’ gaat hier op in.

In aanvulling op de basisscholing epilepsie gaan we tijdens deze scholing dieper in op de aanvalsobservatie. Deelnemers leren observeren en vervolgens wordt de vertaalslag gemaakt naar ervaringen uit de eigen beroepspraktijk. We behandelen de verschillende fases van een epileptische aanval en de handelingen die hierbij horen. Vervolgens wordt de koppeling gemaakt naar het toedienen van noodmedicatie. Ook bespreken we de risico’s van noodmedicatie en de bijbehorende nazorg. We gaan hierbij uit van instellings- en persoonsgebonden protocollen en coupeerbeleid.

De medewerkers voelen zich na de scholing handelingsbekwaam als het gaat om het herkennen van een epileptische aanval. Ze zijn zich bewust van aspecten die kunnen samenhangen met epilepsie, kunnen preventief handelen en risico’s afwegen, ze hebben vaardigheden om adequaat te reageren op epileptische aanvallen en bieden de juiste zorg als het gaat om het toedienen van wel of geen noodmedicatie.

Interactieve scholing

De scholing ‘Aanvalsobservatie en noodmedicatie bij epilepsie’ kent een interactief karakter. Onze ervaren trainer deelt informatie over aanvalsherkenning en noodmedicatie, maar gaat vooral ook het gesprek aan met de deelnemers. Dit aan de hand van casussen die ingebracht worden door de trainer en door deelnemers zelf. Hoe herken je het juiste moment van toedienen van noodmedicatie? Wat zijn aandachtspunten bij het toedienen? Ook wordt er geoefend met het toedienen van noodmedicatie.

Deze scholing is ontwikkeld voor medewerkers die de (gecombineerde) basisscholing epilepsie hebben afgerond en die bevoegd zijn in het toedienen van (nood)medicatie. Voor hen bieden wij graag deze ontwikkelde vervolgscholing aan. De vervolgscholing biedt herhaling én verdieping door middel van een e-learning over aanvalsobservatie en noodmedicatie in combinatie met een klassikale scholing. Opgedane kennis over epilepsie wordt opgefrist, waarna over een aantal aan epilepsie gerelateerde onderwerpen de diepgang wordt opgezocht.

Voor wie:
MBO en HBO zorgprofessionals in de verstandelijk gehandicaptenzorg

Duur
2,5 uur
Duur digitale module
n.v.t.

Duur zelfstudie
Geen

Vooropleidingseisen

Basisscholing epilepsie

Scholingsvorm
Klassikaal
Groepsgrootte
min. 4 en max. 8
Brochure aanvragen

Kennisartikelen

Leerhuis Epilepsie CRKBO-geregistreerd

Deze maand bestaat Leerhuis Epilepsie 5 jaar en in die jaren zijn er grote ontwikkelingen binnen de organisatie geweest, met als kers op de taart de CRKBO-registratie op 21 april 2023. In het CRKBO-register staan instellingen ingeschreven die voldoen aan de...

Even voorstellen!

Per 9 januari 2023 hebben we bij Leerhuis Epilepsie een nieuwe coördinator. We zijn blij om Céline van Aalst aan ons team toe te voegen! Céline zal samen met de trainers enthousiast aan de slag gaan om Leerhuis Epilepsie nog verder door te ontwikkelen als...

Stress en epilepsie

Provocerende factoren van stressVia de karakters van Pooh Beer is in het artikel over alertheidniveaus uitgelegd wat stress is en hoe dit anders kan zijn voor andere personen, maar er zijn ook factoren die stress kunnen beïnvloeden. De provocerende factoren. Op het...

Alertheidniveaus

Verschillende alertheidsniveausVeel mensen zijn zich er niet bewust van, maar iedereen heeft verschillende alertheidsniveaus die door de dag heen wisselen. Je bent alert op het moment dat je 'zo wakker bent' dat je de mogelijkheid hebt om te reageren op prikkels uit...

Optimaal het spreekuur benutten

Tips om een spreekuur optimaal te benuttenOnze specialist Ingeborg Zweers, weet hoe begeleiders, ouders soms bij een spreekuur tegen vragen aanlopen. Om ervoor te zorgen dat je goed voorbereid naar een spreekuur gaat heeft zij een aantal tips op een rij gezet. "Het is...

Heb je vragen over deze scholing?

040 – 227 96 17

Maatwerk

Mocht er gezocht worden naar een organisatiebreed scholingstraject op het gebied van epilepsie dan gaan we graag met je om tafel. We bespreken wat er nodig is en voor welke medewerkers er scholing gezocht wordt. Daarnaast zorgen we voor een eventuele Lti koppeling naar je eigen leermanagementsysteem (LMS). Dat betekent dat onze e-learnings zichtbaar worden voor de door jou geselecteerde medewerkers. Opstart en afronding worden automatisch geregistreerd. Jullie kunnen onbeperkt gebruik maken van ons materiaal en krijgen maandelijks een factuur van ons voor het aantal opgestarte e-learnings en trainingen.

Wat zijn de leerdoelen van de scholing aanvalsobservatie en noodmedicatie bij epilepsie?

Tijdens deze scholing leren medewerkers observeren conform de nieuwe aanvalsclassificatie en vervolgens wordt de vertaalslag gemaakt naar ervaringen uit de eigen beroepspraktijk. We behandelen de verschillende fases van een epileptische aanval en de handelingen die hierbij horen. Vervolgens wordt de koppeling gemaakt naar het toedienen van noodmedicatie. Ook bespreken we de risico’s van noodmedicatie en de bijbehorende nazorg. We gaan hierbij uit van instellings- en persoonsgebonden protocollen en coupeerbeleid.

Hoofddoel:
De medewerker is in staat om op het juiste moment, op de juiste wijze noodmedicatie toe te dienen.

Na afloop va de scholing kan de cursist:

Aanvalsobservatie:
– een epileptische aanval bij de cliënt herkennen;
– tijdens een epileptische aanval observeren;
– het juiste moment van toedienen van noodmedicatie herkennen;
– de cliënt na toedienen noodmedicatie aan de hand van de vitale functies observeren.

Noodmedicatie toedienen:
– noodmedicatie toedienen rekening houdend met de aandachtspunten;
– de werking van verschillende vormen van noodmedicatie benoemen;
– observeren en handelen op de mogelijke bijwerkingen van de noodmedicatie;
– verschillende toedieningsvormen van de verschillende noodmedicatie toepassen.

Hoe werkt een scholingsaanvraag?

Vooraf aan de scholing nemen we contact op om jullie wensen en behoeften te inventariseren. Op basis daarvan bieden we onze scholing zoveel mogelijk op maat aan. Er is op aanvraag een leerdoelenkaart beschikbaar van iedere scholing, waarop te lezen is welke leerdoelen medewerkers met onze scholingen / workshops kunnen bereiken.

Kun je alleen het online gedeelte afnemen?

We hebben trainingen die alleen online zijn af te nemen. Kijk hiervoor bij online scholingen.

Wat zijn de kosten van deze scholing?

De kosten van deze scholing zijn afhankelijk van het aantal deelnemers. Neem hiervoor contact met ons op. Alle prijzen zijn incl. studiemateriaal.

Meer informatie aanvragen