Teamscholing Epilepsie

Na de Vervolgscholing Epilepsie kunnen professionals en teams starten met de Teamscholing Epilepsie. In deze verdiepende scholing gaan teams dieper in op de casuïstiek van het team en vindt er intervisie plaats. Deze scholing is ontwikkeld vanuit de behoefte van de klanten van Leerhuis Epilepsie om zo extra inzichten en hulp te krijgen bij eigen ingebrachte casuïstiek vanuit een team.

De verdiepende scholing; Teamscholing Epilepsie is een professionele vervolgstap na de Vervolgscholing Epilepsie. Tijdens deze scholing starten we uiteraard met het opfrissen van de kennis over epilepsie. Maar daarna gaan we meteen verder de diepte in. Professionals leren tijdens deze scholing om epileptische aanvallen chronologisch en feitelijk te observeren en te beschrijven volgens de meest recente classificatie van aanvalstypen. Ook gaan we dieper in op hoe je deze aanvallen dan precies rapporteert conform de richtlijnen.

Rapportage van aanvallen en protocol noodmedicatie
‘Wanneer geef je nou precies noodmedicatie? Is de epileptische aanval nog gaande of zit een cliënt in de postictale fase? Wat zijn de risico’s ervan en hoe zit het met nazorg?’ Het toedienen van noodmedicatie is geen eenvoudige taak. Het is belangrijk om epileptische aanvallen bij cliënten eerst goed te kunnen observeren om een juiste inschatting te maken of en wanneer noodmedicatie gegeven moet worden. En om dat vervolgens op de juiste manier volgens protocol te doen. Tijdens de Teamscholing Epilepsie is dit een van de onderwerpen waar we dieper op in gaan.

Polibezoek
Hoe verzamel je nou volledig alle gegevens wanneer een cliënt naar een polibezoek gaat? En ben je in staat om een volledige samenvatting te maken van alle belangrijke zaken van het consult met de cliënt? En hoe borg je deze nieuwe informatie en draag je het op de juiste manier over naar collega’s? Het polibezoek brengt veelal vragen met zich mee, waar we gezamenlijk aan de hand van casussen en praktische tips dieper op in gaan.

Intervisie
Een groot deel van de Teamscholing Epilepsie bestaat uit intervisie. Gezamenlijk gaan we aan de hand van zelf ingebrachte casuïstiek in op:

  • Hoe je aanvallen observeert, classificeert en rapporteert aan het team.
  • Hoe je handelt voor, tijdens en na een aanval.
  • Hoe je handelt voor, tijdens en na het polibezoek met een cliënt.

Uiteindelijk is de professional zich na deze scholing bewust van eigen handelen, voor, tijdens en na het polibezoek met de cliënt en past het eigen gedrag hierop aan. Door middel van intervisie komt de professional tot zelfreflectie en gedragsverandering waarmee de kwaliteit en deskundigheid wordt bevorderd.

Voor wie:
MBO en HBO zorgprofessionals in de verstandelijk gehandicaptenzorg

Duur
2,5 uur
Duur digitale module
n.v.t.

Duur zelfstudie
Geen

Vooropleidingseisen

Vervolgscholing Epilepsie

Scholingsvorm
Klassikaal
Groepsgrootte
min. 6 max 12

Kennisartikelen

Leerhuis Epilepsie CRKBO-geregistreerd

Deze maand bestaat Leerhuis Epilepsie 5 jaar en in die jaren zijn er grote ontwikkelingen binnen de organisatie geweest, met als kers op de taart de CRKBO-registratie op 21 april 2023. In het CRKBO-register staan instellingen ingeschreven die voldoen aan de...

Even voorstellen!

Per 9 januari 2023 hebben we bij Leerhuis Epilepsie een nieuwe coördinator. We zijn blij om Céline van Aalst aan ons team toe te voegen! Céline zal samen met de trainers enthousiast aan de slag gaan om Leerhuis Epilepsie nog verder door te ontwikkelen als...

Stress en epilepsie

Provocerende factoren van stressVia de karakters van Pooh Beer is in het artikel over alertheidniveaus uitgelegd wat stress is en hoe dit anders kan zijn voor andere personen, maar er zijn ook factoren die stress kunnen beïnvloeden. De provocerende factoren. Op het...

Alertheidniveaus

Verschillende alertheidsniveausVeel mensen zijn zich er niet bewust van, maar iedereen heeft verschillende alertheidsniveaus die door de dag heen wisselen. Je bent alert op het moment dat je 'zo wakker bent' dat je de mogelijkheid hebt om te reageren op prikkels uit...

Optimaal het spreekuur benutten

Tips om een spreekuur optimaal te benuttenOnze specialist Ingeborg Zweers, weet hoe begeleiders, ouders soms bij een spreekuur tegen vragen aanlopen. Om ervoor te zorgen dat je goed voorbereid naar een spreekuur gaat heeft zij een aantal tips op een rij gezet. "Het is...

Heb je vragen over deze scholing?

040 – 227 96 17

Interactieve scholing

Leerhuis Epilepsie kent verschillende didactische werkvormen, zoals klassikaal leren, e-learning, of een combinatie daarvan. Al onze scholingen hebben een interactief karakter; deelnemers gaan zelf aan de slag en worden uitgedaagd om eigen ervaringen te delen. Ons lesmateriaal wordt zorgvuldig ontwikkeld en getoetst door medisch specialisten en onderwijskundigen, in samenwerking met professionals in de gespecialiseerde woonzorg.

Hoe werkt een scholingsaanvraag?

Vooraf aan de scholing nemen we contact op om jullie wensen en behoeften te inventariseren. Op basis daarvan bieden we onze scholing zoveel mogelijk op maat aan. Er is op aanvraag een leerdoelenkaart beschikbaar van iedere scholing, waarop te lezen is welke leerdoelen medewerkers met onze scholingen / workshops kunnen bereiken.

Kun je alleen het online gedeelte afnemen?

We hebben trainingen die alleen online zijn af te nemen. Kijk hiervoor bij online leren.

Wat zijn de kosten van deze scholing?

De kosten van deze scholing zijn afhankelijk van het aantal deelnemers. Neem hiervoor contact met ons op. Alle prijzen zijn incl. studiemateriaal.

Wat zijn de leerdoelen van Teamscholing Epilepsie?

De professional:
– heeft zijn/haar kennis over epilepsie opgefrist
 
Aanvalsobservatie en classificatie
– De professional kan aanvallen chronologisch en feitelijk observeren en beschrijven.
– Kan aanvallen beschrijven volgens de geldende classificatie van aanvalstypen.
– Rapporteert de aanvallen volgens de richtlijnen.
 
Rapportage van aanvallen en protocol noodmedicatie
– De professional heeft kennis over het noodprotocol en handelt hiernaar.

Polibezoek
– De professional heeft alle gegevens naar volledigheid verzameld wanneer hij/zij naar met een cliënt naar het polibezoek gaat.
– Is in staat om een volledige samenvatting te maken van alle belangrijke zaken van het consult met de cliënt.
– Draagt zorg voor het borgen van alle nieuwe informatie en overdracht hiervan naar collega’s.
 
Intervisie
– De professional weet naar aanleiding van casuïstiek hoe aanvallen te observeren, classificeren en rapporteren met het team.
– Weet naar aanleiding van casuïstiek hoe te handelen voor, tijdens en na aanvallen met het team.
– Is zich bewust van eigen handelen voor, tijdens en na het polibezoek met de cliënt en past eigen gedrag hierop aan. 
– Komt middels de intervisie tot zelfreflectie en gedragsverandering waarmee de kwaliteit en deskundigheid wordt bevorderd.

Meer informatie aanvragen