Vervolgscholing epilepsie

Hebben je medewerkers de (gecombineerde) basisscholing epilepsie afgerond? Dan bieden wij graag onze nieuw ontwikkelde vervolgscholing aan. De vervolgscholing biedt herhaling én verdieping door middel van een e-learning over risicoafweging in combinatie met een klassikale scholing. Opgedane kennis over epilepsie wordt opgefrist, waarna over een aantal aan epilepsie gerelateerde onderwerpen de diepgang wordt opgezocht.

“Een gebroken been omdat je uit de boom viel, of een gebroken hart omdat je niet klimmen mocht?” Deze breinbreker laat precies zien waar deze vervolgscholing over gaat. Na een opfrissing van de basisscholing gaan we dieper in op o.a. de mate van zelfstandigheid van cliënten met epilepsie.

E-learning
Iedereen loopt een zeker risico op letsel, vrijwel op ieder moment van de dag. Echter, cliënten met epilepsie hebben in meer of mindere mate een verhoogd risico op letsel en ongevallen. Hoe groot dat risico is, is mede afhankelijk van het type aanval, of iemand deze aan kan voelen komen, de frequentie waarmee iemand aanvallen heeft, maar ook de omgeving waarin hij/zij zich op dat moment begeeft. In deze e-learning leert de cursist meer over epilepsie, de daarbij voorkomende risico’s en de richtlijn die kan ondersteunen bij het maken van een gezamenlijke en weloverwogen risico-afweging. Met ingang van 1 januari 2022 is onze e-learning vernieuwd en wordt deze direct door Leerhuis Epilepsie aangeboden. Deze vervolgscholing is alleen verkrijgbaar in combinatie met de e-learning. Op deze manier ontstaat er een optimaal leerrendement.

Klassikale scholing
Er worden diverse werkvormen gebruikt waarbij de nadruk ligt op leren van en met elkaar. Deelnemers worden ondersteund in het delen van ervaringen en inzichten en krijgen opdrachten waarin overleg de sleutel is. We starten met herhaling. Wat weten cursisten (nog) over epilepsie? Als vervolg op de basisscholing worden onderstaande onderwerpen verder uitgediept:

  • Herhaling/opfrissen
  • Aanvalsobservatie en classificatie
  • PNEA en Epilepsie
  • Epilepsie en VG
  • Eerste hulp bij aanvallen
  • Risico’s en gevolgen van epilepsie

Na afloop van de scholing ontvang je een certificaat.

Voor wie:
MBO en HBO zorgprofessionals in de verstandelijk gehandicaptenzorg

Duur
3 uur
Duur digitale module
1 uur

Duur zelfstudie
Geen

Vooropleidingseisen

Basisscholing epilepsie

Scholingsvorm
Klassikaal
Groepsgrootte
min. 6 max. 16
Brochure aanvragen

Kennisartikelen

Als begeleider omgaan met de risico’s van epilepsie

Als begeleider omgaan met de risico's van epilepsie: wanneer doe je het goed? Als begeleider van mensen met epilepsie wil je natuurlijk zo goed mogelijk zorg verlenen. De cliënt beschermen en veiligheid bieden. Zonder risico’s en gevaren. Maar tegelijkertijd wil je...

De ervaringen van Maeykehiem met Leerhuis Epilepsie

"Je hebt echt een expert, de trainer, die heel veel ervaring heeft met epilepsie, begeleiding en zorg."  Maeykehiem is een zorginstelling in Friesland en biedt wonen, dagbesteding, begeleiding en gespecialiseerde zorg aan cliënten met intensieve zorgvragen. Deze zorg...

Webinar Aanvalsdetectie

29 november | 19.30 - 20.30 uur Webinar Aanvalsdetectie Leerhuis Epilepsie, initiatief van Kempenhaeghe en SEIN, heeft als doel om de zorg voor mensen met epilepsie in Nederland te verbeteren. Door kennis te delen met andere zorgprofessionals willen we ervoor zorgen...

Kennismaken met Céline van Aalst

Ze voelt zich er als een vis in het water. Céline van Aalst is sinds januari coördinator Leerhuis Epilepsie. “Mijn wens was om meer diepgang te vinden in mijn werk. Bij Leerhuis Epilepsie kan ik mijn kennis en mijn commerciële- en leiderschapsvaardigheden goed...

Heb je vragen over deze scholing?

040 – 227 96 17

Interactieve scholing

Leerhuis Epilepsie kent verschillende didactische werkvormen, zoals klassikaal leren, e-learning, of een combinatie daarvan. Al onze scholingen hebben een interactief karakter; deelnemers gaan zelf aan de slag en worden uitgedaagd om eigen ervaringen te delen. Ons lesmateriaal wordt zorgvuldig ontwikkeld en getoetst door medisch specialisten en onderwijskundigen, in samenwerking met professionals in de gespecialiseerde woonzorg.

Wat zijn de leerdoelen van de vervolgscholing epilepsie?

Hoofddoel
De medewerker heeft zijn/haar kennis over epilepsie opgefrist.
Aanvalsobservatie en classificatie
• Kan aanvallen chronologisch en feitelijk observeren en beschrijven volgens de geldende classificatie van aanvalstypen.
• Rapporteert de aanvallen volgens de richtlijnen van de zorginstelling.
Rapportage van aanvallen en protocol noodmedicatie
• De deelnemer heeft kennis over het noodprotocol en kan hiernaar handelen.
PNEA/epilepsie
• Weet wat Psychogene Niet Epileptische Aanvallen (PNEA) zijn.
• Weet de mogelijke verschillen tussen Psychogene Niet Epileptische Aanvallen (PNEA) en epilepsie zijn.
• Kan de mogelijke verschijnselen bij Psychogene Niet Epileptische Aanvallen (PNEA) herkennen.
Risico-afweging
• Is zich bewust van het belang van een bewuste en gezamenlijke risico-afweging ten aanzien van kwaliteit van leven van een cliënt.
• Heeft inzicht in een belangrijke voorwaarde om te komen tot gedegen risico-afweging (Stappenplan van Dineke Vallenga).

Hoe werkt een scholingsaanvraag?

Vooraf aan de scholing nemen we contact op om jullie wensen en behoeften te inventariseren. Op basis daarvan bieden we onze scholing zoveel mogelijk op maat aan. Er is op aanvraag een leerdoelenkaart beschikbaar van iedere scholing, waarop te lezen is welke leerdoelen medewerkers met onze scholingen / workshops kunnen bereiken.

Kun je alleen het online gedeelte afnemen?

We hebben trainingen die alleen online zijn af te nemen. Kijk hiervoor bij online leren.

Wat zijn de kosten van deze scholing?

De kosten van deze scholing zijn afhankelijk van het aantal deelnemers. Neem hiervoor contact met ons op. Alle prijzen zijn incl. studiemateriaal.

Ontvang je een certificaat?

Na elke scholing, klassikaal of bij de e-learnings ontvang je een certificaat.

Meer informatie aanvragen