Verdiepende scholing

Waarom verdiepende scholingen?

De basisscholingen die Leerhuis Epilepsie biedt, zorgen ervoor dat medewerkers zich vertrouwd voelen in hun handelen met cliënten met epilepsie. Maar vaak zien we dat daaropvolgend vervolgvragen ontstaan. Wat kun je nu doen voor een cliënt met autisme en epilepsie? Wanneer is het geen epilepsie maar een Psychogene Niet-Epileptische Aanval (PNEA)? Wat is belangrijk bij het gebruik van noodmedicatie? Deze thema’s hebben we verder uitgewerkt in onze verdiepende scholingen, om zorgverleners nog meer vertrouwen te geven.

Vervolgscholing epilepsie
3 uur
min. 6 max. 16

Vervolgscholing epilepsie

Als vervolg op de basisscholing bieden wij graag onze nieuw ontwikkelde vervolgscholing aan. Deze biedt herhaling én verdieping door middel van een e-learning over risicoafweging in combinatie met een klassikale scholing. Kennis wordt opgefrist met diepgang over een aantal aan epilepsie gerelateerde onderwerpen.

Teamscholing Epilepsie
2,5 uur
min. 6 max 12

Teamscholing Epilepsie

Dit is een vervolg op de Vervolgscholing Epilepsie. Tijdens de Teamscholing Epilepsie gaat men dieper in op casuïstiek van het team en vindt er intervisie plaats. Deze scholing is ontwikkeld vanuit de behoefte van de klanten van Leerhuis Epilepsie om extra inzichten en hulp te krijgen bij zelf ingebrachte casuïstiek vanuit een team.

Scholing omgaan met PNEA
2 uur
min. 6 max. 16

Scholing omgaan met PNEA

Cliënten kunnen aanvallen hebben die sterk op epileptische aanvallen lijken, maar dat niet zijn. Zogenaamde psychogene niet-epileptische aanvallen: PNEA. Het is belangrijk om het verschil te herkennen en te weten hoe je hiermee om moet gaan.

Scholing Epilepsie & Autisme
2,5 uur
min. 6 max. 15

Scholing Epilepsie & Autisme

Hoe voelt het nu als je naast een verstandelijke beperking ook autisme én epilepsie hebt? Wat betekent dat voor de begeleiding en zorg voor deze cliënten? Tijdens deze scholing leer je wat het nu betekent als je deze combinatie hebt.

Scholing aanvalsobservatie en noodmedicatie bij epilepsie
2,5 uur
min. 4 en max. 8

Scholing aanvalsobservatie en noodmedicatie bij epilepsie

Wanneer geef je precies noodmedicatie? Is de epileptische aanval nog gaande of zit een cliënt in de postictale fase? Het is belangrijk om een goede inschatting te kunnen maken of noodmedicatie nodig is.